2011

Vuosi 2011 oli Mikon Metsäpalvelulle kuudes toimintavuosi.

Maastokausi alkoi jälleen kerran istutuksilla vapun tienoilla. Tätä ennen oli kuitenkin hiottu uusia palveluita ja yhteistyökuvioita kuntoon koko alkuvuoden ajan. Anne Pöyhönen palkattiin vakituiseksi työntekijäksi ja keväällä palkkalistoille otettiin kesän ajaksi yksi mti-opiskelija.

Istutusmäärät jäivät keväällä hieman alle 100 000 taimeen, mutta syysistutukset nostivat vuoden kokonaisistutusmääräksi reilusti yli 100 000 taimea. Istutusten jälkeen 2 hengen mittaryhmä aloitti laserkeilauksen referenssikoealojen mittaamisurakan Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella. Urakka oli onnistuneesti ohi lokakuun alussa.

Laserkeilauksen referenssikoealojen mittaamisen jälkeen suurin työllistäjämme koko vuoden ajalle olivat metsäkoneurakoitsijat. Motokontrolleja teimme vuodenaikana yli 70 hakkuukoneelle yli 150 kappaletta ja korjuunlaadunmittauksia yli sadalle kohteelle. Asiakkainamme oli UPM:n, Storaenson ja Metsäliiton koneyrittäjiä. Merkittävää osaa työmäärästä näytteli myös metsäsuunnitelmien puustotietojen päivittäminen. Koealoja mittasimme tuhansilla hehtaareilla.

Vuoden aikana ehdimme myös raivaamaan muutamia kymmeniä hehtaareita ja teimme metsäsuunnitelmia, ojitussuunnitelmia, tila-arvioita sekä järjestimme raivaussaha- ja moottorisaha kursseja.

014