Asiakkaamme

Suurin asiakasryhmämme on tällä hetkellä laajavastuiset metsäkoneyritykset, joille tarjoamme mm. operaattori- ja työnjohtopalveluita, laadunseurantapalveluita sekä metsänmittaukseen liittyviä palveluita.  Asiakkaina meillä on metsäkoneurakoitsijoita lähes 200 koneketjun verran.

Toinen iso asiakasryhmä on yritykset, joille teemme metsänmittausta. Teemme esimerkiksi metsäsuunnitelmia, laserkeilauksen referenssikoealamittauksia ja erilaisia työnlaatuun liittyviä mittauksia.

Joka vuosi olemme tehneet myös pienen määrän raivaussahatöitä ja istutuksia Pirkanmaalla sekä järjestäneen näiden tiimoilta kursseja opiskelijoille ja metsänomistajille.

014