Metsäkoneurakoitsijat

Laajavastuiset metsäkoneurakoitsijat eivät ole enää pitkään aikaan olleet vain puunkorjuuyrityksiä vaan heille kuuluu mitä moninaisimpia työtehtäviä varsinaisen puunkorjuun ohessa. Laajimmillaan tämä voi tarkoittaa, että urakoitsija järjestää leimikoiden suunnittelun ja rajauksen sekä ennakkoraivaukset, työmaiden ketjutukset koneille sekä kuviokohtaisen puustotietojen mittauksen hakkuun jälkeen. Näiden lisäksi tulee vielä erilaiset laadunseurannat kuten hakkuukoneen mittalaitekontrollit sekä konekohtaiset korjuunlaadun mittaukset.

Kun urakoitsijalla on hallussa tällainen paletti erilaisia toimintoja ja metsässä 6 – 15 hakkuuketjua sekä muutama kaivuri ja kaksi lavettia ei ole muita vaihtoehtoja kuin palkata yritykseen toimihenkilö tai ulkoistaa osa toimihenkilötöitä toiselle yritykselle.

Töiden ulkoistaminen MMP:lle on helppo vaihtoehto, koska me laskutamme vain tehdystä työstä. Jos hakkuut seisahtuvat ja palveluillemme ei hetkellisesti ole tarvetta, keksimme muuta tekemistä. Ota siis rohkeasti yhteyttä!

 

MMP:llä on sopimus 10 laajavastuisen koneyrittäjän kanssa erilaisten palveluiden toteuttamisesta. Palveluiden laajuus vaihtelee suuresti asiakkaittain. Osalle asiakkaistamme teemme vain motokontrollit ja korjuunlaadunseurannat puolivuosittain ja osalle hoidamme kaiken työmaiden ketjutuksesta ja työmaasuunnittelusta alkaen.

Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme lisäarvoa palveluillamme ja kehittää toimintoja niin, että koneurakoitsijoiden kannattaa ottaa vastaan mahdollisimman laaja paletti erilaisia töitä, joita puunostaja organisaatiot heille tarjoavat.

20140706_123409