Toiminta

MMP:n vuosi 2015

MMP:n kymmenes toimintavuosi oli mielenkiintoinen ja haasteellinen. Maastossa tehtävät puustotietojen päivitykset vähenivät huomattavasti; digitalisaatio käänsi kylmän kyljen myös MMP:lle. Uusia töitä ja asiakkaita kuitenkin löytyi vuoden mittaan, joten vuosi tullaan muistamaan torjuntavoiton vuotena.

Metsäsuunnittelumäärämme kasvoivat vuonna 2015 reilusti. Uudet ohjelmistot ja standardien toimimattomuus aiheuttivat jokusia harmaita hiuksia, mutta vuoden mittaan bugit vähenivät ja samalla oma osaamisemme tietojärjestelmien kanssa kehittyi huomattavasti.

Hakkuukoneketjuja on MMP:n asiakasrekisterissä jo lähes 150 kpl, joten MMP:n rooli korjuun laadunvalvojana, ja ennen kaikkea kehittäjänä, alkaa olla merkittävä. Vuoden lopulla MMP kehitti oman korjuun laadunvalvonta järjestelmän, jota aletaan ottaa käyttöön vuoden 2016 aikana asiakaskunnassamme.

Metsänhoitotöissä tehtiin uusia ennätyksiä. Taimia istutettiin n. 180 000kpl ja raivuumäärätkin olivat normaalin vuoden tasolla.

Muutoksia oli myös MMP:n henkilöstössä. Jussi Kurkela poistui vaiheittain MMP:n riveistä luotsaamaan Papu Design -lastenvaate yritystä. MMP kiittää Jussia suurenmoisesta panoksesta ja toivottaa onnea muotimaailmaan 🙂

Vuonna 2016 MMP:n tavoite on laajentua uusille alueille. Katse on suunnattu Keski-Suomen suuntaan sekä Pirkanmaan eteläpuolelle.

014