2013

Vuosi 2013 oli työmääriltä hyvin edellisvuoden kaltainen. Töitä saimme tehdä jälleen tasaisesti ympäri vuoden, vaikka koneyrittäjäasiakkaillamme oli paikoitellen rajua kausittaista vaihtelua töiden määrissä. Suurimman muutoksen meidän toimintaan toi se, että Anne jäi keväällä pois vakituisesta virastaan ensin osa-aikaiseksi ja loppuvuodesta kokonaan pois meidän vahvuudesta. Tästä eteenpäin Annen löytää melkoisella varmuudella kouluttamasta hevosia tai ihmisiä hevosten selässä. Annen työt jaettiin aluksi Jussi ja Mikon kesken, mutta loppuvuodesta enemmän vastuuta otti myös meidän pitkäaikainen harjoittelijamme Ahokkaan Pekka. Pekka valmistuu insinööriksi keväällä 2014 ja tulee jatkamaan valmistumisensa jälkeen vakituisena työntekijännämme.

Kesällä 2013 työllistimme 5 metsätalousinsinööriharjoittelijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta. Näin ollen olimme ainakin Pirkanmaan suurin työllistäjä metsätalousinsinööriharjoittelijoille.

Vuosi 2013 lukuina:

Raivuut n. 200 ha

Istutukset 90 000 tainta

Motokontrolleja 205 kpl

Korjuujäljen laadunseurantoja 196 kpl

Metsäsuunnitelmia n. 3000 ha

Metsäsuunnitelman päivityksiä useampi tuhat hehtaaria

Näiden lisäksi meitä työllisti jälleen erilaiset koulutukset sekä neuvonta ja kehitysprojektit.

014