Toiminta-ajatuksemme

Yleinen trendi yritysmaailmassa, alasta riippumatta, on se, että alihankintana tehtävien töiden osuus kasvaa. Metsäala ei tule poikkeamaan tästä trendistä. Puunostajat ulkoistavat jatkuvasti toimihenkilötöitään koneurakoitsijoille, Metsäkeskus ja MHY teettävät metsäsuunnitelmia yrittäjillä ja harva MHY, puhumattakaan puunostajista palkkaa enää uusia metsureita työsuhteeseen.

Metsässä tehtävät työmäärät tulevat ehkä hieman vähenemään mm. metsien kaukokartoituksen ja paikannuslaitteiden tarkentuessa, mutta iso osa töistä ei tule katoamaan minnekään. Työtätekevän yrityksen nimi ja tapa tehdä työ on vain eri kuin ennen.

Asiansa osaavien metsäpalveluyritysten tulevaisuus näyttää varsin valoisalta ja Mikon Metsäpalvelu Oy aikoo olla terävimpänä kärkenä tässä kehityksessä.

Uskomme vahvasti, että yritysten välinen yhteystyö luo voimaa ja lisää mahdollisuuksia toimia muuttuvassa ympäristössä. Pyrimme olemaan mahdollisimman avoimia uusille yhteystyö- ja kehitysideoille.

014