MMP Oy on suomen monipuolisin metsäpalveluyritys


Olemme erikoistuneet metsänmittaus-, laadunseuranta- sekä työnjohtopalveluihin, joita tarjoamme muille metsäalan toimijoille.

Tietoa meistä

Metsän viisain pöllö


Mikon Metsäpalvelulla on 15 vuoden kokemus metsäalalta monesta eri kulmasta. Yhteistyötä on tehty lähes kaikkien metsäalan toimijoiden kanssa. Asiakassuhteemme ovat tyypillisesti pitkiä; monien loistavien asiakkaiden kanssa on toimittu jo kymmenen vuotta tai ylikin. Toisaalta monessa lyhyemmässäkin projektissa olemme olleet mukana. MMP tarjoaa palveluitaan ensisijaisesti metsäalan yrityksille. Tavoitteenamme on kehittyä ja kehittää. ”Tehdään näin kun ollaan aina ennenkin tehty” ei kuulu meidän työkalupakkiimme.

Palvelut

Tarjoamme palvelut


Laadunvalvonta

Kaikki toimet metsässä riippuvat monista eri muuttujista. Sääolosuhteet, metsänomistajan ja lukuisten asiantuntijoiden näkemykset, lait sekä sertifikaatit, viestinnän haasteet ja puhtaat virheetkin vaikuttavat aina lopputulokseen. Harvoin löytyy kahta samanlaista työmaata ja samanlaista lopputulosta. Jotta tällaisessa ympäristössä voisi antaa kehittävää palautetta toimijoille, on ymmärrettävä kaikkien muuttujien vaikutukset lopputulokseen. Me ymmärrämme ja siksi olemme pidetty laadunvalvoja.

Motokontrollit

Eli hienommalta nimeltään hakkuukoneen mittalaitetarkastukset. Mittalaitteen toimintaan vaikuttavat sääolot, puuston laatu, hakkuupään käyttötunnit ja kuljettajan tekemät säädöt sekä miljoona muuta pieneltä tuntuvaa muuttujaa. Jotta mittaukset olisivat tasalaatuisen hyviä ja luotettavia, on mittaajan oltava rutinoitunut ja kokenut. Olemme tehneet tuhansia ulkopuolisia mittalaitetarkastuksia. Tällä hetkellä MMP:llä on asiakkaanaan lähes 200 hakkuukonetta.

Korjuutyömaiden suunnittelu

Hyvin suunniteltu työmaa sekä ymmärrettävät ja perusteelliset työohjeet tehostavat hakkuutyötä huomattavan paljon sekä lisäävät työskentelyn mielekkyyttä. MMP:llä on erityisosaamista mm. elinympäristöjen tunnistamisessa sekä erikoishakkuiden suunnittelussa. Olemme myös investoineet tarkkuus-GPS laitteisiin, jotka auttavat epäselvien tilarajojen hahmottamisessa. MMP suunnittelee korjuutyömaita usealle laajavastuiselle korjuuyritykselle urakanantajan ohjeistusten mukaisesti korjuuyrityksen tarpeet huomioiden. Työmaita suunnittelemme vuosittain useita tuhansia hehtaareita.

Työnjohtopalvelut

Tarjoamme työnjohtopalveluita sekä jatkuvana palveluna että lomatuurauksina. MMP:llä on kokemusta monesta eri työnjohdosta; korjuu, kaukokuljetus, helikopterilannoitus sekä metsänhoitotyöt. Kokonaisvaltainen työnjohto on erittäin vastuullista ja haasteellista työtä ja vaatii tekijältään paljon. Työnjohtopalveluissa on tärkeää, että työnjako ja roolit ovat selvillä. Operatiivisten asioiden hoitamisen lisäksi työnjohtopalveluihin kuuluu olennaisena osana toimintojen kehittäminen pitkällä tähtäimellä. Pitkä yhteistyö kantaa hedelmää parhaiten.

Metsäsuunnittelu

Avointa metsätietoa on nykyään saatavilla lähes ympäri maan. Metsään.fi palvelu tarjoaa ilmaiseksi metsäsuunnitelman, jonka tarkkuus ja luotettavuus harvoin riittävät ongelmattomaan metsänhoitoon. Avoin tieto on hyvää pohja-aineistoa varsinaiselle metsäsuunnittelulle, mutta luotettavan tiedon saamiseksi mm. kuvioiden korjuukelpoisuudesta, taimikoiden tilasta ja luontokohteista tarvitaan aina maastokäyntiä ja perusteellisempaa metsäsuunnittelua.

Konsultointi

Vuosien kokemus monien eri metsäalan toimijoiden kanssa on opettanut meille paljon. Kaiken osaamisen listaaminen on mahdoton tehtävä, joten pallo annetaan tulevalle asiakkaalle. Lähesty meitä idean, ongelman tai haasteen kanssa ja esitä kysymys: ”Osaisittekohan te auttaa tässä asiassa:…”

Ota yhteyttä!

niin pistetään yhteistyö alulle


Mikko Rantanen
Toimitusjohtaja
Kehittäminen
044 0759010
Pekka Ahokas
Henkilöstöhallinta
Operaatiot
040 9613665
Aslak Sladey
Metsäsuunnittelu
Art Director
044 3341159
Operaatiot
Monimuotoisuus
040 7697682
Jussi Perttula
Sertifikaatit
Työmaasuunnittelu
040 8341937

Johan Notkola
Työturvallisuus
Laadunhallinta
040 5771632
Petteri Järvinen
Metsänhoitotyöt
Kulotukset
040 7072332
Työmaasuunnittelu
Laadunhallinta
040 9117427
Vesa Suonurmi
Työmaasuunnittelu
Laadunhallinta
040 0598178

Roosa Hartikainen
Työmaasuunnittelu
040 8244440
Matias Sarusto
Työmaasuunnittelu
040 5535841
Markku Salonen
Työmaasuunnittelu
040 5643873
Sini Tyynelä
Työmaasuunnittelu
040 8351002

Yhteystiedot


Mikon Metsäpalvelu Oy
Kirveskuja 41
37200 Siuro
Y-tunnus: 2258130-1

MMP ottaa vastaan vain verkkolaskuja: 003722581301 (Maventa 003721291126 DABAFIHH)